Genera valor a les dades amb Power BI

BUSINESS INTELLIGENCE

Crea valor a través de les dades

Disposes cada cop de més informació i menys temps per analitzar-la?

Els sistemes d’informació dels que disposes us ajuden a prendre decisions ràpidament?

Els responsables de generar informació directiva estan desbordats per la petició d’informació urgent?

La capacitat d’obtenir i interpretar les dades de manera intel·ligent és essencial pel creixement i l’èxit del teu negoci. Gràcies a generar valor a les dades amb Power BI podràs analitzar les dades del teu negoci en temps real, identificar tendències, aconseguir informació valuosa i prendre decisions informades de manera efectiva.

La nostra missió és simplificar el teu dia a dia. Amb solucions personalitzades adaptades a les teves necessitats específiques, aspirem a ser col·laboradors de confiança en el teu camí cap a l’èxit empresarial.

Problemàtiques actuals en la gestió de dades

Si trobes que la teva empresa compta amb algunes de les problemàtiques següents, la solució en la gestió de dades la trobaràs amb el Business Intelligence.

E

Falta d'integració de dades

Dispersió de dades en múltiples sistemes.

E

Repte en la presa de decisions

Falta de capacitat per analitzar dades adequadament.

E

Informes manuals i endarrerits

Comporta errors i endarreriments en la presa de decisions.

E

Dificultat per accedir a dades en temps real

Limita la capacitat de resposta davant canvis en l’entorn empresarial.

E

Gestió de grans volums de dades

Presenta reptes d’emmagatzematge, processament i anàlisi eficient d’informació.

La nostra solució: Microsoft Power BI

La gestió de dades amb Microsoft Power BI és una eina clau per potenciar l’anàlisi en qualsevol àmbit empresarial. Aquest procés engloba les següents fases:

gestio de dades amb power bi

1 – En primer lloc, la integració de fonts de dades pertinents, incloent-hi bases de dades internes, fonts externes i altres fonts de dades rellevants.

2 – En la segona fase, es procedeix a la transformació de les dades. Aquesta etapa pot incloure des de la neteja d’aquestes fins a l’aplicació de càlculs o fórmules per crear noves variables o indicadors.

3 – La darrera etapa, correspon a la fase de visualització. Mitjançant l’ús d’eines de disseny i creació d’informes, es desenvolupen visualitzacions que permeten una comprensió més àgil i profunda de la informació. Això inclou gràfics, taules dinàmiques, mapes interactius, i altres elements visuals que proporcionen una representació clara i significativa de les dades.

Com podem ajudar-te?

Descobreix com TIC Consulting pot transformar el teu negoci en l’era digital. Oferim solucions innovadores i estratègies personalitzades de Business Intelligence per a millorar l’eficiència.