Com utilitzar Microsoft SharePoint

EINA PER A MILLORAR LA PRODUCTIVITAT

Microsoft SharePoint és una eina de productivitat que permet crear llocs web i compartir informació. Facilita la col·laboració interna en equips de treball, automatitzant tasques i millorant la productivitat de l’empresa.

Molt més que organització documental

Microsoft SharePoint permet molta personalització, treballar de manera més eficient gràcies a la facilitat per a compartir documents i informació, una gran capacitat de col·laboració en equip, i la possibilitat d’incorporar eines complementàries.

1. Personalització de contingut en un lloc web SharePoint

2. Compartir documents i informació

3. Col·laboració interna i treball en equip

 

Personalització de contingut en un lloc web de SharePoint

Una vegada creat el lloc web, és important personalitzar el seu contingut per a adaptar-lo a les necessitats del teu equip. Pots:

 • Modificar l’aparença del lloc web, com a colors, fonts i disseny de la pàgina.
 • Agregar i organitzar llistes i biblioteques per a emmagatzemar i compartir arxius de manera eficient.
 • Integrar aplicacions i eines complementàries per a millorar la funcionalitat del lloc.
 • Configurar permisos i accessos per a garantir la seguretat de la informació compartida.

Compartir documents i informació a Microsoft SharePoint

A Microsoft SharePoint, la funció de compartir documents i informació és essencial per a la col·laboració interna i l’eficiència en el treball. A continuació, es detallen les principals característiques i eines disponibles per a fer aquesta tasca de manera segura i efectiva:

Biblioteques SharePoint per a emmagatzemar arxius

 • Les biblioteques a SharePoint permeten organitzar i emmagatzemar documents de manera estructurada.
 • És possible assignar permisos específics a cada biblioteca per a controlar qui pot accedir i editar els arxius.
 • Les biblioteques poden ser personalitzades segons les necessitats de cada equip de treball, facilitant la gestió de documents.

Compartir documents de manera segura en SharePoint

 • SharePoint ofereix opcions de compartir documents de manera segura tant dins com fora de l’organització.
 • És possible establir enllaços d’accés amb dates de caducitat per a garantir la privacitat i seguretat de la informació compartida.
 • Els usuaris poden col·laborar en temps real en els documents compartits, assegurant l’actualització constant de la informació.

Microsoft SharePoint és una eina de productivitat que permet crear llocs web i compartir informació. Facilita la col·laboració interna en equips de treball, automatitzant tasques i millorant la productivitat de l’empresa.

Col·laboració interna i treball en equip amb Microsoft SharePoint

La col·laboració interna i el treball en equip són aspectes fonamentals per a aconseguir l’èxit en qualsevol empresa. Microsoft SharePoint proporciona eines i funcionalitats que potencien la col·laboració entre els equips de treball, fomentant la innovació i l’intercanvi d’idees.

 

Potenciant la col·laboració amb equips de treball en SharePoint

 • SharePoint facilita la creació d’espais col·laboratius on els empleats poden treballar de manera conjunta en la resolució de problemes i la consecució d’objectius comuns.
 • Els equips poden compartir documents, realitzar comentaris en temps real, assignar tasques i mantenir-se al corrent de les actualitzacions de manera eficient.
 • La integració amb altres eines de Microsoft, com Teams, permet una comunicació fluida i una col·laboració més efectiva entre els membres de l’equip.

Automatització de tasques i millora de la productivitat en SharePoint

 • SharePoint ofereix la possibilitat d’automatitzar tasques repetitives, la qual cosa permet als empleats centrar-se en activitats de major valor per a l’empresa.
 • Els fluxos de treball en SharePoint permeten establir regles i accions automatitzades, agilitzant processos i millorant l’eficiència en l’execució de tasques.
 • La centralització de la informació en SharePoint facilita l’accés i la cerca de dades rellevants per a cada tasca, optimitzant el temps de treball dels equips.
sharepoint

Les nostres recomanacions per a optimitzar l’ús de SharePoint en empreses

Per a maximitzar el rendiment de Microsoft SharePoint en entorns empresarials, és fonamental seguir una sèrie de recomanacions:

E

Formació del personal

Capacitar als empleats en l’ús de SharePoint garanteix un millor aprofitament de les seves funcionalitats i beneficis.

E

Personalització de llocs

Adaptar els llocs web en SharePoint a les necessitats específiques de cada equip de treball millora l’experiència d’usuari.

E

Monitoratge de l'ús

Realitzar un seguiment continu de la utilització de SharePoint permet identificar àrees de millora i optimitzar el seu acompliment.

E

Planificació detallada

Definir claramente los objetivos y necesidades de la organización facilita una implementación efectiva y alineada con los resultados esperados.

E

Consideració de l'estructura empresarial

Adaptar la configuració de SharePoint a l’estructura organitzativa de l’empresa contribueix a una integració més fluida i funcional.

E

Manteniment i actualització constant

Realitzar actualitzacions periòdiques i mantenir el sistema de SharePoint al dia garanteix el seu funcionament òptim i segur.

Com et podem ajudar?

Descobreix com TIC Consulting pot transformar el teu negoci en l’era digital. Oferim solucions innovadores i estratègies personalitzades d’espai de treball digital per a millorar l’eficiència.